TBB Yönetimi ve Baro Başkanları ‘ndan Adalet Bakanı ’na Ziyaret

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gökhan Bozkurt ve Baro Başkanlarından oluşan bir heyet, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ana gündem maddelerini, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesi ’nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi ve birikmiş adli yardım ücretlerinin ve beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi konuları oluşturdu. Sağkan başkanlığındaki TBB heyeti, tarifenin yürürlüğe girdiği Kasım 2021’den sonra ortaya çıkan mali tablo ve enflasyon artışının avukatların mesleklerini yapmalarının önünde engel oluşturacak boyuta ulaştığına dikkat çekti. Bu çerçevede, yürürlükteki Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’nin avukatların uğradıkları kayıpları giderecek şekilde yeniden düzenlemesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Ayrıca, daha önceki görüşmelerde de dile getirildiği üzere, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi zorunluluğu dile getirildi.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI VE TARİFELERİN YENİ ADLİ YILLA BİRLİKTE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI.

Görüşmede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bakanlık bürokratları ile TBB Heyeti arasında; Adli Tatil sürecinde ortak çalışma yapılarak 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’nin ve CMK Tarifesi ’nin Eylül 2022 başında yürürlüğe girecek şekilde hazırlanması ve 2023 tarifelerinin bu şekilde öne alınarak erken uygulanması konusunda mutabakata varıldı. Bu çerçevede, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ’nin avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek şekilde, CMK Ücret Tarifesinin’ de mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Hazırlanacak tarifelerin aynı zamanda 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen mali tabloyu da dikkate alması gerektiği hususu vurgulandı.

EGM GENELGESİNE İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMASI YAPILACAK.

Öte yandan, kolluk tarafından düzenlenen ifade tutanağında müdafi beyanına yer verilmemesi yönünde hukuka aykırı talimat içeren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesi konusunda, şüphelinin ifadesinin alınması işlemlerinin adli kolluğun, dolayısıyla Cumhuriyet başsavcılıklarının yetki ve görev alanında olduğu belirtilerek, bu hususta Adalet Bakanlığı tarafından mevzuat çalışması başlatıldığı dile getirdi.

AVUKATLARIN ÇALIŞMA ALANLARIN GENİŞLETİLMESİ ELE ALINDI.

Görüşmede ayrıca, avukatların giderek artan sosyo-ekonomik sorunlarının çözümü ile ilgili olarak, çalışma alanlarının genişletilmesi, bu kapsamda gayrimenkul satış işlemlerinde avukat bulundurulması zorunluğu getirilmesi, bazı davaların avukatla takibinin zorunluluğu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) veri koruma görevlilerinin hukukçu olması gibi konular da ele alındı.

CMK ve adli yardım hizmetlerinden KDV alınmamasının yanı sıra, diğer avukatlık hizmetlerinde KDV indiriminin sağlanması konularında Adalet Bakanlığının Maliye Bakanlığı ile çalışma gerçekleştireceği bilgisi edinildi.

Hukuk sigortasıyla ilgili çalışmaların yürütülmesi yönünde görüş birliğinin sağlandığı toplantıda TBB heyeti tarafından ayrıca gündeme getirilen konular şunlar oldu:

1 yıllık genç girişimci prim muafiyetinin 3 yıla çıkartılması,
Avukatların emeklilik sorunlarının çözümü için ortak çalışma grubu oluşturulması,
KVKK ’ya avukatlık meslek faaliyetlerine ilişkin istisna hükmü getirilmesi,
Adliye yönetiminde baroların da komisyonda yer alması,
Hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının önce 75 Bine, akabinde 50 Bine yükseltilmesi.
Heyette; TBB Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, Aksaray Barosu Başkanı Av. Ferit Köse, Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır Tekeş, Ankara Barosu Başkanı Av. Mehmet Eren Turan, Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer, Gaziantep Barosu Başkanı Av. İskender Kahraman, Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir, Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir, Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih Sevim, Tokat Barosu Başkanı Av. Melih Yardımcı, Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç yer aldı.

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular