Başkanın Mesajı

Sayın Meslektaşlarım,

 

          Kütahya Barosu olarak Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesi uyarınca avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde amaç ve görevlerimizi yerine getirmektedir. Bununla birlikte avukatlık mesleğinin sorunları yanında toplumsal görev ifa etmekte, hukukun doğru tatbiki ve insan haklarının savunulması olgularını da gözetmektedir.

          Kütahya Baromuzun 47. Olağan Genel Kurulu neticesinde takdir ve teveccühleriniz sonucu seçilmiş olduğum Baro Başkanlığı görevini bir misyon dahilinde yerine getireceğimizden, seçilmiş olan Yönetim Kurulumuz ile birlikte genç meslektaşlarımız ile meslek büyüklerimiz arasında köprü olacak, böylece bağlarımızı kuvvetlendirerek birlik, beraberlik içinde baromuzu temsil ederken meslektaşlarımızın haklarını da sonuna kadar koruyabileceğiz. Bu mukaddes çatı altında Avukatlık mesleğini icra ederken paydamız bir, yolumuz bir ve sonunda varacağımız hedef de birdir.

          Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK Avukatlık mesleğinin önemini ifade ederken; “Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren daima karar verenden daha kuvvetlidir” diyerek mesleğimizin bizlere yüklediği sorumluluğu en güzel şekilde ifade etmiştir.

          Prof. Dr. Baki KURU hocamız da, “Bir hukukçunun erişebileceği en yüksek mertebe Avukatlıktır. Profesör de olsanız, Anayasa Mahkemesi Başkanı da olsanız, Yargıtay Başkanı da olsanız, emekli olduktan sonra, dönüp dolaşıp geleceğiniz yer barodur” diyerek mesleğimizin yüceliğini en gerçek haliyle gözler önüne sermiştir.

          “Bu gök kubbede baki kalan ancak hoş bir sedadır.” Kütahya Barosuna gönüllülük esası içerisinde gece gündüz demeden emek veren tüm Başkanlarımıza, Kurul ve Komisyon Üyesi meslektaşlarımıza bıraktıkları eserlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, desteğiniz ve birliğimiz daim olsun diliyorum…

          Doğan CÜCELOĞLU’nun da dediği gibi; “Makamlar, mevkiler, rütbeler, unvanlar; bunların hepsi cekettir. Ceketi asar bir yere gideriz. Arkamızda sadece insanlığımız kalır…”

          Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum…

Kütahya Barosu Başkanı
Av. Arb. Edip İlkay SUNAY

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü