Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:


KÜTAHYA BAROSU
ADLİ YARDIM KURULU BAŞKANLIĞINA:


Avukatlık ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağım bulunmadığından, Avukatlık Yasasının 176 – 181. maddeleri gereğince Adli Yardım hizmetlerinden yararlandırılmamı,
Arz ve talep ederim.

Tarih, Adı Soyadı, İmza

1 – Adres ve Telefon
2 – istemin ve varsa davanın konusu
3 – Açılmış dava varsa, Mahkemesi ve Dosya Numarası


EKLER :

1 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2 – Nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin Tapu Müdürlüğünden tapu kaydı
3 – Aile kayıt Örneği
4 – Yerleşim Yeri Belgesi
5 – Yeşilkart Fotokopisi

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü