Adli Yardım Fatura Örneği

FATURA BİLGİLERİ

FATURA BAŞLIĞI : KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI

VERGİ DAİRESİ : 30 AĞUSTOS

VERGİ NO : 1420059300

 

Adli yardım ödemesi için gerekli evraklar;

  • 2 suret fatura
  • 1 suret adli yardım görevlendirme yazısı
  • 1 suret tevzi formu veya tensip zaptı

 

02.09.2021-00.00.2023 ARASI(2000 TL. ÜZERİ TEVKİFATLI)

ASLİYE HUKUK

02.09.2022 -00.00.2023

Örnek: Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi 9.200,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     9.200,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                      8.518,52 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx% 08)                                                                                                                                              681,48 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                             1.703,70 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     6.814,82 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                  340,74 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 340,74 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    7.155,56 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 8.518,52 TL % 10 = 851,85 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 7.155,56 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 851,85 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 6.303,71 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 851,85 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ                                                                                                                                                  DURUŞMALI

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     3.000,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                      2.777,78 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                               222,22 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                                555,56 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     2.222,22 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                  111,11 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 111,11 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    2.333,33 TL

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 2.777,78 TL % 10 = 277,78 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 2.333,33 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 277,78 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.055,55 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 277,78 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ                                                                                                                                                 DURUŞMASIZ

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     2.400,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                      2.222,22 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                               177,78 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                                444,44 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     1.777,78 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                    88,89 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                   88,89 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    1.866,67 TL

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 2.222,22 TL % 10 = 222,22 TL kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1866,67 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 222,22 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.644,45 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 222,22 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

SULH HUKUK

02.09.2022 –

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     5.500,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                      5.092,59 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                               407,41 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                             1.018,52 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     4.074,07 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                 203,71 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                203,70 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                   4.277,77 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 5.092,59 TL % 10 = 509,26 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 4.277,77 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 509,26 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 3.768,51 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 509,26 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

SULH CEZA

02.09.2022 –

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     4.000,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                      3.703,70 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                               296,30 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                                740,74 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     2.962,96 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                  148,15 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 148,15 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    3.111,11 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.703,70 TL % 10 = 370,37 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 3.111,11 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 370,37 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.740,74 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 370,37 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İDARE MAHKEMESİ

02.09.2022 –                                                                                                                                                                          DURUŞMASIZ

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     5.500,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                      5.092,59 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                               407,41 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                             1.018,52 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     4.074,07 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                       203,71 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                203,70 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                   4.277,77 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 5.092,59 TL % 10 = 509,26 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 4.277,77 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 509,26 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 3.768,51 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 509,26 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İDARE MAHKEMESİ

02.09.2022 –                                                                                                                                                                             DURUŞMALI

a-) Tarife                                                                                                                                                                                   11.000,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                    10.185,19 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                               814,81 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                             2.037,04 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    8.148,15 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                      407,41 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                407,40 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                   8.555,55 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 10.185,19 TL % 10 = 1.018,52TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 8.555,55 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 1.018,52 TL. lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 7.537,03 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 1.018,52 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

02.09.2022 –

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    1.800,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     1.666,67 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                              133,33 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               333,33 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    1.333,34 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)                                                                                                                                   1.466,67 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.666,67 TL % 10 = 166,67 kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.466,67 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 166,67 TL. lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.300,00 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 166,67 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA CEZA

02.09.2022 –

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    2.800,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     2.592,59 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                              207,41 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               518,52 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                   2.074,07 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                     103,71 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                               103,70 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                  2.177,77 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 2.592,59 TL % 10 = 259,26 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 2.177,77 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 259,26 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.918,51 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 259,26 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA HUKUK

02.09.2022 –

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    3.400,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     3.148,15 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)                                                                                                                                              251,85 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               629,63 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                   2.518,52 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                     125,93 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                               125,92 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                   2.644,44TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.148,15 TL.X% 10 = 314,82 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 2.644,44 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 314,82 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.329,62 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 314,82 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ

02.09.2022 –

a-) Tarife                                                                                                                                                                                   1.900,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)                                                                                                                                                    1.610,17 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)                                                                                                                                             289,83 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                              322,03 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                   1.288,14 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)                                                                                                                                  1.577,97 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.610,17 TL % 10 = 161,02 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.577,97 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 161,02 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.416,95 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 161,02 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

01.12.2021-01.09.2022 ARASI(2000 TL. ÜZERİ TEVKİFATLI)

ASLİYE HUKUK

01.12.2021 -01.09.2022

Örnek: Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi 5.100,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    5.100,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     4.722,22 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx% 08)                                                                                                                                             377,78 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               944,44 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    3.777,78 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                188,89 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                               188,89 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                  3.966,67 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 4.722,22 TL % 10 = 472,22 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 3.966,67 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 472,22 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 3.494,45 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 472,22 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ                                                                                                                                                  DURUŞMALI

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    1.405,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     1.300,93 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                104,07 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               260,19 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    1.040,74 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)                                                                                                                                   1.144,81 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.300,93 TL % 10 = 130,09 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.144,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 130,09 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.014,72 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 130,09 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ                                                                                                                                                DURUŞMASIZ

a-) Tarife                                                                                                                                                                                   1.140,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                    1.055,56 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                  84,44 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               211,11 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                       844,45 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)                                                                                                                                      928,89 TL

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.055,56 TL % 10 = 105,57 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 928,89 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 105,57 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 823,32 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 105,57 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

SULH HUKUK

01.12.2021-01.09.2022

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    2.175,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     2.013,89 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx% 8)                                                                                                                                               161,11 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               402,78 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                   1.611,11 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                  80,56 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 80,55 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                  1.691,66 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 2.013,89 TL % 10 = 201,39 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.691,66 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 201,39 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.490,27 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 201,39 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

SULH CEZA

01.12.2021-01.09.2022

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    2.000,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     1.851,85 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                148,15 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               370,37 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    1.481,48 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                   74,08 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                  74,07 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                   1.555,55 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.851,85 TL % 10 = 185,19 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.555,55 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 185,19 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.370,36 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 185,19 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İDARE MAHKEMESİ

01.12.2021 -01.09.2022                                                                                                                                                      DURUŞMASIZ

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    2.550,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     2.361,11 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                 188,89 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                                472,22 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    1.888,89 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                        94,45 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                  94,44 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                   1.983,33 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 2.361,11 TL % 10 = 236,11 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.983,33 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 236,11 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.747,22 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 236,11 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İDARE MAHKEMESİ

01.12.2021 -01.09.2022                                                                                                                                                        DURUŞMALI

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    3.890,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     3.601,85 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                 288,15 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                                720,37 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    2.881,48 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                      144,08 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                144,07 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                   3.025,55 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.601,85 T % 10 = 360,19 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 3.025,55 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 360,19 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.665,36 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 360,19 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

01.12.2021 -01.09.2022

a-) Tarife                                                                                                                                                                                       900,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                        833,33 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                  66,67 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               166,67 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                       666,66 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)                                                                                                                                      733,33 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 833,33 TL % 10 = 83,33 kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 733,33 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 83,33 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 650,00 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 83,33 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA CEZA

01.12.2021 -01.09.2022

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    1.550,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     1.435,19 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                114,81 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               287,04 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    1.148,15 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)                                                                                                                                   1.262,96 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.435,19 TL % 10 = 143,52 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.262,96 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 143,52 TL lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.119,44 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 143,52 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA HUKUK

01.12.2021 -01.09.2022

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    1.700,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                     1.574,07 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                125,93 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               314,81 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    1.259,26 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)                                                                                                                                   1.385,19 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 1.574,07 TL % 10 = 157,41 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 1.385,19 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 157,41 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.227,78 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 144,07 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ

01.12.2021 -01.09.2022

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    1.030,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)                                                                                                                                                        953,70 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%8)                                                                                                                                                  76,30 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               190,74 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                       762,96 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+c)                                                                                                                                      839,26 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 953,70 TL % 10 = 95,37 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 839,26 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 95,37 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 743,89 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 95,37 TL yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü