Adli Yardım Fatura Örneği

FATURA BİLGİLERİ

FATURA BAŞLIĞI : KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI

VERGİ DAİRESİ : 30 AĞUSTOS

VERGİ NO : 1420059300

Adli yardım ödemesi için gerekli evraklar;

  • 2 suret fatura
  • 1 suret adli yardım görevlendirme yazısı
  • 1 suret tevzi formu veya tensip zaptı

21.09.2023-00.00.2023 ARASI(2000 TL. ÜZERİ TEVKİFATLI)

21.09.2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

ASLİYE HUKUK

21.09.2023 -00.00.2024

Örnek: Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi 17.900,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     17.900,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                      16.273,00 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx% 10)                                                                                                                                              1.627,00 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx% 20)                                                                                                                                             3.254,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     13.018,45 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                  813,50 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 813,50 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    13.831,95 TL.

Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 16.273,00 TL x % 10 = 1.627,3085 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 13.831,95 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 1.627,30 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 12.204,65 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 1.627,30 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ                                                                                                                                                  DURUŞMALI

21.09.2023 – 00.00.2024

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     5.900,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                      5.363,64 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                               536,36 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                             1.072,73 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     4.290,91 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                  268,18 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 268,18 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    4.559,09 TL

Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 5.363,64 TL x % 10 = 536,36 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 4.559,09 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 536,36 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 4.022,73 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 536,36 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ                                                                                                                                                 DURUŞMASI

21.09.2023 – 00.00.2024

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     4.700,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                      4.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                               427,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                                854,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     3.481,18 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                  213,64 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 213,63 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    3.631,81 TL

Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 4.272,73 TL x % 10 = 427,27 TL kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 3.631,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 427,27 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 3.204,54 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 427,27 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

SULH HUKUK

21.09.2023 – 00.00.2024

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     10.700,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                         9.727,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                                   972,73 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                                 1.945,45 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                         7.781,82 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                      486,37 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                     486,36 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                        8.268,18 TL.

Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 9.727,27 TL x % 10 = 972,73 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 8.238,18 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 972,73 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 7.295,45 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 972,73 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

SULH CEZA

21.09.2023 – 00.00.2024

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     8.000,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                      7.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                               727,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                             1.454,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     5.818,18 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)                                                                                                                                                                  363,64 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 363,63 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    6.181,81 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 7.272,73 TL x % 10 = 727,27 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 6.181,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 727,27 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 5.454,54 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 727,27 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İDARE MAHKEMESİ

21.09.2023 – 00.00.2024                                                                                                                                                       DURUŞMASIZ

a-) Tarife                                                                                                                                                                                     10.500,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                         9.545,45 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                                   954,55 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               1.0909,09 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                         7.636,36 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                           477,28 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                     477,27 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                        8.113,63 TL.

Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 9.545,45 TL x % 10 = 954,55 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 8.113,63 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 954,55 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 7.159,08 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 954,55 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İDARE MAHKEMESİ

21.09.2023 – 00.00.2024                                                                                                                                                       DURUŞMASIZ

a-) Tarife                                                                                                                                                                                   20.900,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                       19.00,00 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                             1.900,00 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               3.800,00 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     15.200,00 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                          950,00 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                    950,00 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                     16.150,00 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 19.000,00 TL x % 10 = 1.900,00TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 16.150,00 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 1.900,00 TL. lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 14.250,00 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 1.900,00 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

21.09.2023 – 00.00.2024

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    3.600,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                     3.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                              327,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                               654,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                    2.618,18 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                      163,64 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                163,63 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                     2.781,81 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.272,73 TL x % 10 = 327,27 kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 2.781,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 327,27 TL. lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.454,54 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 327,27 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA CEZA

21.09.2023 – 00.00.2024

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    5.600,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                     5.090,91 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                              509,09 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                             1.018,18 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                   4.072,73 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                     254,55 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                               254,54 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                  4.327,27 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 5.090,91 TL x % 10 = 509,09 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 4.327,27 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 509,09 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 3.818,18 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 509,09 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA HUKUK

21.09.2023 – 00.00.2024

a-) Tarife                                                                                                                                                                                    6.800,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                     6.181,82 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                              618,18 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                            1.236,36 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                     4.945,46 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                       309,09 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                                 309,09 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    5.254,55 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 6.181,82 TL. x % 10 = 618,18 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 5.254,55 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 618,18 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 4.636,37 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 618,18 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ

21.09.2023 – 00.00.2024

a-) Tarife                                                                                                                                                                                   3.600,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)                                                                                                                                                    3.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)                                                                                                                                             327,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)                                                                                                                                              654,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)                                                                                                                                                                   2.618,18 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)                                                                                                                                                     163,64 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)                                                                                                                                               163,63 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)                                                                                                                                    2.781,81 TL.

Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.272,73 x  TL % 10 = 327,27 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 2.781,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 327,27 TL lik Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.454,54 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 327,27 TL. yi serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü