Yeşil Pasaport

15 yıl ve üzeri kıdeme sahip meslektaşlarımız, Barolarına onaylatacakları talep formları ve talep edilen diğer belgelerle birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık işleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapabileceklerdir.

Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) verilmesine ilişkin talep formu ve talep edilen diğer belgeler bilgilerinize saygılarımızla sunulur.

-ICAO standartlarına uygun son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

-T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı

– 180,00 TL Pasaport Defter Bedeli

Başvuru sahibi,eş ve çocukları için de pasaport talep edecek ise İl Nüfus Müdürlüğü’ne eş ve çocuklar ile birlikte başvuru gerekmektedir.

(Form bilgisayar çıktılı,ön ve arka yüz olarak tek yaprak olmalıdır)

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü