Tarihçe

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte pek çok alanda olduğu gibi hukuksal alanda da yeni düzenlemeler yapılmıştır. Türk avukatlarının, batılı avukatların hakları ve niteliklerine kavuşturulması amacıyla, 3 Nisan 1924 yılında 460 sayılı “Muhamat Kanunu” çıkarılmıştır. 17 maddeden ibaret bu yasa ile o tarihe kadar yabancıların tekelinde olan avukatlık mesleği kurumsallaşmış ve Türk vatandaşlarının da icra edeceği bir meslek haline gelmiştir.

İlk kez 10’dan fazla avukatın bulunduğu illerde baro kurulması hüküm altına alınmıştır.

Baroya kayıtlı olmayanların avukatlık mesleğini icra edemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Kütahya Barosu'nun Süreç İçerisindeki Yeri

Baromuz 1929 yılında Avukat İdris Hakkı LÖKER öncülüğünde kurulmuş olup, baromuzun ilk Başkanıdır. Kayıtlara göre ay ve günü net olarak bilinmemekle birlikte kuruluş tarihi itibari ile en köklü baro olma özelliğine sahiptir. Kuruluş tarihi 5 Nisan 1929 olarak kabul edilmiştir. Bu tarihin kabulünde, tüm Baro Başkanlarının 5 Nisan 1958 yılında İzmir’de yapılan toplantıda aldıkları tavsiye kararı sonucu 5 Nisan’ın Avukatlar Günü olarak kabul edilmesi kararının etkisi vardır.

Baromuzun ilk başkanı Avukat İdris Hakkı LÖKER 1931 yılına kadar Baro Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aynı yıl TBMM 4. Dönem Kütahya Milletvekili olarak Türk siyasetine girmiştir.

Günümüze kadar 24 Başkan görev yapmıştır. Kütahya Barosun da görev yapmış Başkanlar şu şekildedir.

 1
 Av. İ Hakkı LOKER
 1929 - 1931
 2
 Av. Ş.Şükrü DURUL
 1931 - 1940
 3
 Av. A. Naci URAL
 1940 - 1941
 4
 Av. Kazım SAYIN
 1941 - 1943
 5
 Av. Emin TOKTAR
 1948 - 1951
 6
 Av. Hasan SILAY
 1951 - 1953
 7
 Av. İ.Hakkı PEKTAŞ
 1953 - 1957
 8
 Av. Himmet ERDOĞMUŞ
 1957 - 1962
 9
 Av. Mahmut ERDOĞAN
 1962 - 1963
 10
 Av. Naci ALTUĞ
 1963 - 1964
 11
 Av. Zeki ÖZKER
 1964 - 1965
 12
 Av. M.Şevket GÜRCAN
 1965 - 1973
 13
 Av. Fevzi ERGUN
 1973 - 1975
 14
 Av. Ahmet GÜNER
 1975 - 1981
 15
 Av. Nuri BOZBAY
 1981 - 1983
 16
 Av. Mustafa PEÇEN
 1983 - 1985
 17
 Av. Aydoğan ERÇOBAN
 1985 - 1988
 18
 Av. Mustafa PEÇEN
 1988 - 1990
 19
 Av. Emin KARAA
 1990 - 1995
 20
 Av. Türkan ÜSTÜNE
 1995 - 1998
 21
 Av. Osman EMET 
 1998 - 2004
 22
 Av. M.Sabit ÖZDOĞLAR
 2004 - 2014
 23
 Av. Ahmet ATAM
 2014 - 2022
 24
 Av. Edip İlkay SUNAY
 2022 -

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü