Staj İçin Gerekli Belgeler

TAMAMLANMAYAN BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR

– Başvuru Dosyası

 • Staja Başlama Başvuru Dilekçesi
 
 • Stajyer Kaydiye Ücreti – 500.00 – TL ( Denizbank Kütahya Şube TR76 0013 4000 0009 0126 7000 01 )
 
 • 2 Adet Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah İlmühaberi e – devlet üzerinden barkodlu belge 
 
 • 2 Adet Fotoğraflı Nüfüs Cüzdanı Örneği ( Kayıtlı Olunan Muhtarlıktan )
 
 • 2 Adet Noter Onaylı veya Fakülte Onaylı
 
 • Diploma Sureti 2 adet istenmektedir.
  *Hukuk Fakültelerinden yeni mezun olup, Staj başvurusu yapan stajyer avukatların e-devlet Üzerinden Aldıkları geçici mezuniyet belgesi staja ilk Başvuru aşamasında kabul edilir.
  İbraz edeceğiniz diploma suretinizin Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız..
  **Geçiçi mezuniyet belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ise ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir.
  ***Yine ayrıca yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge sunmaları gerekmektedir. (KONUYA İLİŞKİN YÖK DUYURUSU – YÖK DUYURUSU.)
  ***Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Hukuk Fakültesi mezunlarının diplomaya ek olarak YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi de sunmaları gerekmektedir.
  **Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ÖSYM sonuç belgesinde yazan üniversiteden yine Kıbrıs içi farklı bir Üniversiteye geçiş yapanlar ayrıca YÖK’ten Anlaşmaya Uygunluk belgesini dosyalarında sunmaları gerekmektedir.
 
 • 1 Adet Arşivli Adli Sicil Kaydı veya e- devlet üzerinden barkodlu belge
 
 • 3 Adet Biyometrik Fotoğraf
 
 • 2 Nüsha Sağlık Raporu #Raporda “vücutça ve akılca malul olunmadığı” ibaresi bulunması zorunludur #
 
 • Kütahya Vergi Dairesine 9047 kodu ile 467,20-TL  Damga Vergisi Makbuzu
 
 • 3 Kurumdan Kayıt Belgesi ( Sgk,Emekli Sandığı, Bağkur) veya e – devlet üzerinden barkodlu belge 
 
 • Memuriyet sicil özeti ( Kamu Personeli Olup Avukatlık Stajı Yapmak İsteyenler İçin )
 
 • Hizmet dökümü dışında sicile geçmeyen soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin de özellikle belirtilmesi gerekmektedir.
 
 • 2 Avukattan Tanıtma Bildirimi 5 yıl kıdeme sahip olan 2 avukat tarafından imzalatılması gerekmektedir.
 
 • Araştırma Yazısı ve Cevapları
 
 • 15 Gün Askı İlan Yazısı
 
 • Staj Defterine Kayıt

   

– Başlama ( Mahkeme )

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 15 Gün Askı İlan Süresi Bitim Kararı
 • Komisyona Sevk Yazımız
 

– Başlama ( Av. Yanı )

 • Her 3 Ay İçin Avukattan Başlama Beyanı Yazısı
 • Her 3 Ay İçin Stajyer Avukattan Başlama Beyanı Yazısı
 • Her 3 Ay İçin Avukattan Bitim Beyanı Yazısı
 • Her 3 Ay İçin Stajyer Avukattan Bitim Beyanı Yazısı

   

  STAJYER AVUKAT AYDINLATMA METNİ’ne ” buraya ” tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Av. Edip İlkay SUNAY

Baro Başkanı

Hızlı Menü