Simav Örencik Köyü Altın Gümüş Madeni ile İlgili Duyuru

Simav Örencik Köyü Altın Gümüş Madeni ile ilgili Kütahya İdare Mahkemesinin Red kararı
Danıştay 6.Dairesince lehimize tüm taleplerimizin kabulü ile BOZULMUŞTUR.
Kararda Baroların ; mesleki bir örgüt olmanın ötesinde hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak gibi bir işlev yüklenmesi nedeniyle diğer meslek örgütlerinden farklı bir konuma sahip olduğu, bu itibarla Kütahya Barosu Başkanlığının çevre sorunlarına neden olabilecek ilgili ÇED OLUMLU Kararının iptalini istemekte menfaat ilgisinin, dolayısıyla dava ehliyetinin bulunduğu mahkeme kararının Kütahya Barosu Başkanlığı yönünden verilen ehliyet Red kararına ilişkin kısmının da bozulması gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullanılmış ve mücadelemizin hukuki dayanağı desteklenmiştir.

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular