Kütahya Milletvekillerimizden Taleplerimiz

– Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Staj Yönetmeliğinde gerekli düzenlemenin yapılarak Stajyer
Avukatlar için geri ödemesiz, maliye hazinesinden karşılanmak üzere (harçlık, maaş vs.) almalarının
önünün açılmasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması,
– Avukatlardan alınan KDV’nin CMK iş ve hizmetlerinde muafiyetine ya da %1’e indirilmesi, Avukatlık mesleğinden kaynaklanan diğer iş ve işlemlerde ise %18’den %8’e indirilmesi,
– Stajyer Avukatlar için uygulanan vergi ve SGK prim muafiyetinin mesleğin ilk 5 yılını
kapsayacak biçimde yasal düzenlemeye kavuşturulması
(1 yılın 5 yıla çıkartılması),
– Halen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 4/b olarak prim ödeyen Avukatların
prim gün sayısının erkek avukatlar bakımından 9000 günden 7200 güne, kadın Avukatlar bakımından ise
7200 günden 5400 güne indirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması,
-1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile yürürlüğe giren genç Avukatlardan ilk 5 yıl aidat alınmayacak
maddesine binaen bu aidat bedelinin hazineden karşılanmak üzere yasal düzenleme yapılması
hususlarında,
Kütahya Milletvekilleri olarak yasama faaliyetinde desteklerinizi bekliyoruz.
Saygılarımızla…

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular