Kütahya Barosu 47. Olağan Genel Kurulu HK.

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI

DUYURU

KÜTAHYA BAROSU 47. OLAĞAN GENEL KURULU 1136 SAYILI AVUKATLIK YASASI’NIN 84. MADDESİ UYARINCA AŞAĞIDA YAZILI GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE, (KÜTAHYA MERKEZ AFYON YOLU ÜZERİNDE BULUNAN ) HEZAR DİNARİ KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA 01 EKİM 2022 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00 DA TOPLANACAK, BARO ORGANLARININ SEÇİMİ 02 EKİM 2022 PAZAR GÜNÜ ADLİYE SARAYI EK BİNA BARO ODASINDA 09:00 – 17:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK OLUP,

GEREKLİ ÇOĞUNLUĞUN OLUŞMAMASI HALİNDE;

OLAĞAN GENEL KURUL 08 EKİM 2022 CUMARTESİ GÜNÜ AYNI GÜNDEMLE AYNI YER VE SAATE YAPILACAK, BARO ORGANLARININ SEÇİMİ İSE, 09 EKİM 2022 PAZAR GÜNÜ ADLİYE SARAYI EK BİNA BARO ODASINDA 09:00 – 17:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

BU DUYURU TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR.

TARİH :25.08.2022

SAYI : 2022/147 K.

Sayın Meslektaşım;

Kütahya Barosu Genel Kurulunun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 82. Ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul, 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 87. Maddesi gereğince 446 kişilik mevcudun yarısından bir fazlasını oluşturan 224 üyenin katılmasıyla 01 EKİM 2022 CUMARTESİ GÜNÜ saat 10:00 da (Kütahya Merkez Afyon Yolu Üzerinde bulunan) Hezar Dinari Kültür Merkezi Konferans salonunda toplanacak ve 02 EKİM 2022 PAZAR GÜNÜ 09:00 – 17.00 saatleri arasında Adliye Sarayı Ek Bina Bora Odasında seçimler yapılacaktır.

01 EKİM 2022 Cumartesi günü gerekli çoğunluk sağlanmaması halinde Genel Kurul ve Seçimler 08 EKİM 2022 ve 09 EKİM 2022 günleri aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır. Genel Kurula katılmanızı ve toplantı ve seçimler için Baro kimliğinizin yanınızda bulundurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla

Kütahya Barosu Başkanı

Av. Ahmet ATAM

A-BİRİNCİ GÜN :

1. Yoklama ve açılış
2. Genel Kurul Başkanlık divanı seçimi Başkanlık Divanının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Yazman Üye)
3. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile aramızdan ayrılıp ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımız için Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,
4. Baro Başkanının açılış konuşması,
5. Baro Yönetim Kurulu Çalışma ve hesap raporu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu çalışma raporlarının okunması, görüşülmesi,
6. Baro Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin oylamaya sunulması ve ibrası,
7. Avukatlar ve avukatlık ortaklıkları için Baro yıllık keseneği, giriş ve nakil keseneği miktarlarının belirlenmesi ile staj eğitim kaydiye ücretlerinin belirlenmesi.
8. Kütahya Barosu’nun 2022 – 2024 Seçim dönemi arasındaki bütçe tasarılarının görüşülmesi, oylamaya sunulması,
9. Adli Yardım Yönergesinin görüşülüp oylamaya sunulması,
10. CMK Yönergelerinin görüşülüp oylamaya sunulması,
11. Baro Başkanı, Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile TBB delege adaylarının belirlenmesi,
12. Baro Başkanı adaylarının konuşması,
13. Dilek ve temenniler,
14. Çelenk Sunma töreni.

B – İKİNCİ GÜN :

1136 SAYILI AVUKATLIK YASASI EK 3. MADDE GEREĞİNCE, GİZLİ OY, AÇIK TASNİF ESASINA GÖRE YAPILACAK OYLAMA SONUCU;

  • 1-Baro Başkanı Seçimi
  • 2-Yönetim Kurulu Seçimi 10 asil, 10 yedek
  • 3-Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üye seçimi
  • 4-Disiplin Kurulu 5 asil, 3 yedek üye seçimi
  • 5-Türkiye Barolar Birliği 3 asil, 3 yedek üye seçimi
  • 6-Seçimler Pazar günü saat : 09.00 – 17.00 arasında yapılacaktır.

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular