Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Basın Açıklaması

Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Kütahya Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Kollektif bilincimizde 8 Mart; 1857’de ABD’nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere yönelik saldırıda 120 kadın işçinin ölümü, 1908’de ABD’nin yine New York kentinde kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, 1917 Ekim Devriminin başlangıcında ön saflarda yer alan kadınların eylemleriyle kendine yer edinmiştir. Haksızlıklara karşı mücadele eden kadınların cesareti ve çabasının görüldüğü benzeri nice olaydan sonra BM Genel Kurulu, 1977 yılı Aralık ayında, 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasına karar vermiştir.

8 Mart; ekonomik, siyasi, sosyal alanlar dahil olmak üzere hayatın her alanında, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve muhafazası, cinsiyete dayalı ayrımcılığın sona erdirilmesi ve emek sömürüsünün ortadan kaldırılması, bu yönde başta eğitim olmak üzere ekonomi, hukuk, kültür alanlarında gerekli planlamaların yapılarak hayata geçirilmesi istemlerinin dile getirildiği bir mücadele ve dayanışma günü olarak anılmalıdır.

Ülkemizde eğitim olanaklarına erişimden, istihdam olanaklarından yararlandırılmaya kadar pek çok alanda kadınlar ikinci planda kalmaktadır. Kuşkusuz bu durum, kadın erkek tüm yurttaşların birlikte eğitilmesi, karar alma ve yönetme sürecine birlikte katılımlarının sağlanması ile çözülebilecek niteliktedir. Toplumun en küçük birliği olan aileden başlamak üzere, kız çocuklarına erkek çocukları ile aynı olanakların sunulması, çocukların atölyeler-fabrikalar-tarlalar yerine cinsiyetçilikten uzak ve dayanışmaya dayalı eğitim görecekleri okullarda olması, eğitim araçlarına, sağlıklı barınma ve beslenme olanaklarına ayrımsız erişimlerinin sağlanması, kısacası toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin okul öncesi eğitimden başlamak üzere dışlanması halinde, kadının ikincilliği ve kadına yönelik şiddetin sona ereceğine inanmaktayız.

Biz hukukçular olarak; artık olağanlaşan kadına yönelik şiddet haberlerinden ve altındaki dramatik hikayelerden yorulduk.

Ancak bizler; bilimsel, çağdaş, eşitlikçi ve özgürlükçü eğitim taleplerimizi yinelemekten yorulmayacağız. Bizler, eğitimde cinsiyet ayrımcılığına son verilmeden şiddetin önünün kesilemeyeceğini yinelemekten yorulmayacağız.

Buradan tekrar ediyoruz.

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular