Duyuru

Anayasa Mahkemesi Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/120 Esas, 2023/107 Karar sayılı ve 01.06.2023 tarihli kararı ile CMK 231/5’de düzenlenen HAGB kurumunu iptal etti.

Karar 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Anayasa Mahkemesi, karar gerekçesinde HAGB kurumunun temel hak ve özgürlükler üzerinde caydırıcı bir etkisinin bulunduğunu, kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarını önlemekte yetersiz kaldığını, işkence, eziyet veya kötü muamele kabul edilen suçlar bakımından uygulanmayacağını gösterir bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle bu suçlar ve başkaca suçlar açısından ”cezasızlık” sonucu doğurduğunu, HAGB kararının, sanık tarafından kabul edilmesi halinde istinaf denetiminden geçmemesi nedeniyle hükmün denetlenmesi ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği, bununla birlikte kurumun tabi olduğu ”itiraz” kanun yolunda etkili bir inceleme de yapılmadığını, ayrıca yargılama sonuçlanmadan ve olayla ilgili tüm şüpheler ortadan kaldırılmadan sanığa HAGB’yi kabul edip etmediğinin sorulmasının, sanık üzerinde baskı yarattığını ve sağlıklı bir irade ortaya koymasını engellediğini, ”müsadere” kurumunun uygulandığı kararlarda kararın istinaf denetiminden geçmemesi nedeniyle keyfiliğin ve hukuka aykırılığın denetlenemediğini, ”müsadereye” ilişkin ayrıca bir düzenleme olmaması nedeniyle bu alana belirsizliğin hakim olduğunu, bunun da mülkiyet hakkına orantısız ve ölçüsüz müdahale niteliği taşıdığını belirtmiştir.

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular