CMK Ücret Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek tarife kapsamında, ücretlerde ortalama yüzde 122,93 oranında artış yapılmıştır.

KDV muafiyeti veya oranının indirilmesi çalışmaları ve görüşmeler devam etmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Ek: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-24.htm

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular