Basın Açıklaması

Basında, sosyal medyada ve kamuoyunda Elmalı Davası olarak yankı bulan davanın yargılaması devam etmekte olup; 16 Ekim 2020 tarihindeki ilk duruşmada sanık olan anne ve üvey babanın tutuklanmasının ardından 5 Ocak 2021 tarihinde sanıkların tahliyesine karar verilmiş olduğu ve sanıkların halihazırda tutuksuz olarak yargılanmaya devam etmekte oldukları anlaşılmaktadır.

Çocukların cinsel istismarı suçu, 5237 sayılı T.C.K. ‘nın 103. maddesinde düzenlenen, ağır hapis cezalarını yaptırım olarak öngören, kamuoyunda yarattığı infialden de anlaşılacağı ve her birimizin hem fikir olacağı üzere kanundaki en aşağılık suçtur. 18.06.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan 4. yargı paketi olarak bilinen “C.M.K. ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içeriğindeki 13. madde ile C.M.K. 100. maddesinde düzenlenen “Tutuklama Nedenleri” başlıklı maddenin üçüncü fıkrasında kuvvetli şüphe şartı aranmaktayken bu fıkradaki tüm suçlar için “somut delil” şartının aranması gerektiğinin kabulü teklifinden “çocukların cinsel istismarı (madde103)” suçunun bağışık tutulması taleplerimizi ve bu suça ilişkin tutuklamalarda kuvvetli şüphenin yeterli kabul edilmesi zorunluluğunu da bu dava ve kamuoyunda yarattığı sarsıntı vesilesiyle bir kez daha Yüce Meclisimize hatırlatır ve Elmalı Davası olarak bilinen bu davada çocukların cinsel istismarı suçundan yargılanan sanıkların hangi sebeple tahliye edildikleri bilinmemekle birlikte davaya Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak müdahale talebinde bulunacağımızı, sanıkların tutuklu olarak yargılanmaları için taleplerimizi ilgili mahkemeye sunacağımızı ve davanın sonuna dek mağdur çocuklarımızın sessiz çığlıklarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ve üzüntü ile bildiririz.

 

 

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular