Barolardan Ortak Açıklama

ORTAK AÇIKLAMA

Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin ve CMK Ücret Tarifelerinin Güncellenmesine İlişkin;

Ülkemizde son dönemdeki olumsuz ekonomik gelişmeler, paranın alım gücündeki azalma ve değişen piyasa koşulları nazara alındığında meslektaşlarımızın ekonomik durumlarının muhafaza edilmesi için 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile 25 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi ’nde hiç vakit kaybetmeksizin en az %45’lik yeni bir artış yapılması bir zorunluluktur. Nitekim, TCMB verileri ve TCMB internet sitesinde bulunan “Enflasyon Hesaplayıcısı” aracı kullanıldığında, 2021 yılı Kasım Ayındaki 100 TL’nin 2022 yılı Nisan ayı güncel karşılığı 149,59 TL olduğu görülmektedir. Bu durumda her iki tarifedeki ücretlerin de meslektaşlarımızın emeklerini karşılamadığı ve mağduriyetlerine sebep olduğu açıktır.

Ayrıca, Asgari Ücret Tarifesi ’nin üçüncü kısmında düzenlenen, “Konusu Para Olan Veya Para İle Ölçülebilen Yardımlarda Ödenecek Ücret” tablosu da mutlaka güncellenmelidir. Nitekim hepimizin malumu olduğu üzere konusu para ile ölçülebilen davalarda, harca esas değer dava tarihine göre hesaplanmakta, fakat kararın kesinleşmesi ortalama 4-5 yılı bulabilmektedir. Mevcut ekonomik işleyiş ve enflasyon oranları dikkate alındığında avukatların zararının faizle karşılanamayacağı tartışmasızdır. Bu sebeple, Tablo ’da da düzenleme yapılarak matrahların ve yüzdelerin de artırılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, TC. Adalet Bakanlığı’nı konu ile ilgili ivedilikle bir çalışma başlatarak gerekli artışları uygulamaya davet ediyoruz.

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular