Baro Genel Kurullarının Önündeki Engellerin Kaldırılması Demokrasinin Gereğidir

Baroların Genel Kurulları ve seçimleri 1136 Sayılı Yasanın 82 maddesi gereği iki yılda bir, çift yılların ekim ayının ilk haftasında yapılır. Bu yasal bir zorunluluktur. Malum olduğu üzere Kütahya Barosu da 3-4 Ekim 2020 tarihinde genel Kurul kararı almış ise de, Genel Kurulumuza ve seçimlere saatler kala, İç İşleri Bakanlığının normlar hiyerarşisine tamamen aykırı, Avukatlık Kanununun amir hükümlerini yok sayan, 02.10.2020 tarihli genelgesi ve buna bağlı olarak Yüksek Seçim Kurulunun aynı günlü kararı ve yine İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Genel Kurul ve seçimlerimizin yapılamayacağı bildirilmiştir. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu olan baroların genel kurulları, maalesef etkinlik olarak nitelendirilmiş, 1 Aralık tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir.

Bunun üzerine Baro Başkanlığımızca 5-6 Aralık 2020 tarihinde Genel Kurul yapma kararı alınmış ise de; hukuka ve mevzuata aykırı biçimde, aynı gerekçelerle bu kez de 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği, sağlık açısından bu sıkıntılı günler tabii ki bizlerinde malumudur. Fakat; emredici yasa hükmüne rağmen Baroların genel kurul yapması, pandemi gerekçesiyle engellenirken; tüm siyasi partilerin sözde tedbir alarak yaptıkları tıklım tıklım dolu kongrelerini görsel ve yazılı basından biz avukatlarda takip etmekteyiz. Görüyoruz. Açık olan alış veriş merkezleri ve her gün binlerce kişinin bir arada bulunmak zorunda kaldığı adliyelere baktığımızda, Genel Kurulumuzu yapmamız için ileri sürülen bu gerekçenin samimiyetten yoksun olduğunu, bilimsel ve hukuksal bir dayanağı olmayan çifte standart bir durumla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini ortaya koymaktadır. Bilim Kurulunca alındığı iddia olunan tavsiye kararları gerçekten sadece Barolar ve STK ’ları kapsayıp siyasi partileri kapsamamakta mıdır? Eğer öyleyse Pandemi Bilim Kurulu ’nca alınan bu kararlar hangi bilimsel veriye dayandırılmıştır?

Avukatlık Kanunu 82. Maddesinin getirdiği yasal zorunluluk hali genelgelerle ve Yüksek Seçim Kurulunun kararları ile iyice karmaşık hale getirilmeye devam etmektedir. Şu an için ülke bölge bölge renklere ayrılmış, hangi ilin yarın ne renk olup, hangi tedbirlerle karşılaşacağı meçhul iken, bize getirilen kısıtlamalar siyasi partilerin kongrelerinde aranmazken bizim Genel Kurullarımızın 300 kişi ile sınırlandırılması, her bir katılımcı için 8 m2 ‘lik bir alan sağlanması şartı; bilimsel dayanaktan yoksun, en hafif tabiri ile aklımızla alay etmektir.

Şu an Kütahya Barosuna kayıtlı 448 avukatımız bulunmaktadır. Genel Kurul kararı aldığımızda ve bir şekilde kısıtlamaları aştığımız var sayıldığında, 301. meslektaşımızı Genel Kurula salonuna almayacak mıyız? Baro Genel Kuruluna katılım bir hak olduğu gibi aynı zamanda bir yükümlülüktür. Genel Kurula katılmamanın yasal yaptırımları mevcuttur.

Şu an için Baroların Genel Kurul yapması önündeki engellemeler kaldırılmış gibi gösterilse de, Yüksek Seçim Kurulunun örnek kararları, Genel Kurul ve seçim gününün sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı bir günde yapılması yönündedir. Oysa Avukatlık Kanununun seçimlerin yapılmasına ilişkin Ek 3. Maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 52. Maddesi Üye sayısı 400 ’ün üzerinde olan barolarda cumartesi günü görüşmelerin tamamlanıp, pazar günü seçimlerin yapılacağına amirdir. Pazar günü dışında seçimlerin yapılabilmesi mevzuat gereğince mümkün değildir. Yani, her ne kadar engellemeler kaldırılmış gibi gösterilse de fiili imkansızlık yaratılmakta, sandık önümüzden alınmaktadır. Genel Kurulların önündeki engel kalkmış gibi gösterilse de; bizimde içinde bulunduğumuz bir çok baro için, hala genel kurul ve seçim yapamadığımız gerçeği göz önüne alındığında hiçte inandırıcı değildir.

Pandemi süreci ve buna bağlı olarak gerekli tedbirlerin alınması gereğinin biz avukatlarda farkındayız. Biz uygulanan çifte standardın karşısındayız. Baromuzdaki 448 meslektaşımızın yasada belirtilen genel kurulunu hala yapamamasına karşıyız. Bu hakkını kullanamamasına karşıyız.

Demokratik bir hakkını kullanıp hala sandığa gitmesinin önüne değişik şekillerde engel konulmasına karşıyız. Kütahya da 448 avukatın sokağa çıkma kısıtlaması olan, herkesin evinde olduğu pazar günü oy kullanmak için dışarı çıkması ve bunu günün değişik saatlerinde 8 saat içinde gerçekleştirmesinin salgına menfi ne gibi bir katkısı olabilir ki? Aksine pandemi koşullarına daha uygundur. Baro Başkanlığımız ve meslektaşlarımızın pandemi koşullarının gerektirdiği her türlü tedbiri alacağından da emin olunmalıdır.

Bugün idari kararlarla, Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla veya İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla avukatların genel kurula gidememesi, sandığa gidememesi, seçimlerinin bir şekilde engellenmesi; ileride, Devletin başka kurum ve kuruluşlarına da sirayet etme tehlikesini doğurabilir. İstenmeyen bir kötü örnek teşkil edebilir. Bununda farkında olunmalıdır. İçinde bulunulan belirsizliğe gerekirse yasal bir düzenleme ile son verilmelidir.

Baro Genel Kurulları önündeki engellerin kaldırılması demokrasinin bir gereğidir.

Yönetim Kurulu Adına

Av. Ahmet ATAM

Kütahya Baro Başkanı

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular