Baro Başkanı Av.Edip İlkay Sunay’ın 5 Nisan Avukatlar Günü Konuşması

5 Nisan Avukatlar Günü aynı zamanda dünyanın en saygın mesleklerinden biri olan Savunmanın günüdür. Özellikle herkesin huzurunda düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştığımız, mesleğin, meslektaşlarımızın ve toplumumuzun sorunlarını yüksek sesle dile getirdiğimiz özel bir gündür. Bu sebeple bizler için de ziyadesiyle kıymetlidir. Değerli katılımlarınız ile günümüze anlam kattığınızdan dolayı şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinize teşekkür ediyor, huzurunuzda tüm meslektaşlarımızın Avukatlar gününü kutluyorum.
6 Şubat 2023 tarihi sabaha karşı 04:17’de ülke olarak asrın felaketine uyandık. Deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın, 121 meslektaşımızın ve aralarında hakim ve savcılarımızın da olduğu 110 yargı mensubumuzun acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Milletimizin ve hukuk camiamızın başı sağ olsun, saygıyla ve rahmetle anıyorum.
Depremin ilk gününden bu yana Kütahya Barosu ve mensubu avukatlar olarak hayatlarını ve yakınlarını kaybeden; evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan; enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için gerek nakdi, gerekse ayni olmak üzere kampanyalar düzenleyerek deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza ve meslektaşlarımıza ulaştırdık. TBB koordinasyonunda Adıyaman ve Kahramanmaraş illerine giderek “enkazradar” uygulaması ile gönüllü meslektaşlarımız ile saha çalışmalarında görev aldık ve sahada yardım faaliyetlerinde bulunduk. Bugün de Kütahya Barosu olarak 5 Nisan Avukatlar gününde düzenlediğimiz yemek organizasyonumuzu fiilen iptal ederek “Sen de Bir İftar Ver” kampanyasına dönüştürdük. “Yaraları Birlikte Saracağız” diyerek “umutla, dirayetle, el birliğiyle, yeniden” çıktığımız bu yolda emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen, deprem bölgesinde görev almak üzere gönüllü olarak adını yazdıran tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK Avukatlık mesleğinin önemini ifade ederken; “Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren daima karar verenden daha kuvvetlidir” diyerek mesleğimizin bizlere yüklediği sorumluluğu en güzel şekilde ifade etmiştir. Biz Avukatlar, henüz mesleğe başlarken bu cepsiz ve düğmesiz cübbeyi anlamına yaraşır şekilde ve onurla taşımak için yemin ettik. Yeminimize bağlı olarak da hukuk devleti mücadelesinde ne kadar etkin bir rol oynadığımızın ve gücümüzün farkındayız. Hukukun üstünlüğünün tesisi için azim ve kararlılıkla çalışırken, yargı bağımsızlığını, insan haklarını ve savunmanın kutsallığını dile getirip, hukuku korumak ve mücadele etmek zorundayız.
Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyo-ekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her türlü engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir sefer daha altını çizerek hatırlatmak isteriz. Savunma makamı, tüm olumsuz koşullarda dahi dün olduğu gibi bugünden sonra da yurttaşlarımızın yanında yer alarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Biz avukatlar, avukatlık mesleğimizi onuruna uygun olarak icra edebilmek için her türlü mücadeleye hazırız. Çünkü bilinsin isteriz ki; “Avukatın sesi kesilirse vatandaşın nefesi kesilir.”
Yerelde ise, yeni yapılan adliye binasının tüm adli birimleri tek çatı altında toplamak için yeterli olmadığı malumunuzdur. Mevcut adliye binalarının bir kısmının ise depreme dayanıksız olması hepimiz için büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu sorunun temel çözümü ise 300 bin nüfuslu bir şehir olan memleketimizde birbirinden ayrı ve aralarında şehrin ölçeğinde uzak sayılabilecek mesafede 3 ayrı adliye binasının hizmete alınması değildir. Bu planlamanın uzun soluklu bir sürece ilişkin değerlendirilmesi sadece yargı camiası için değil, esasen vatandaşlar için daha büyük bir sorun oluşturduğunun görülmesi, en kısa sürede alınacak kararlar ve atılacak somut adımlar ile de çözüm bulunması gerekmektedir. Bu hususta Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ Beyefendi ile yapmış olduğumuz görüşmede gerekli istişareleri yaparak Bölünmüş Adliyelere karşı olduğumuzu ifade ettik, çözüm için ise somut önerilerimizi sunduk. Bu aşamadan sonra da sürecin açıkça takipçisi olacağız.

Sayın Meslektaşlarım, Değerli Konuklar;
Kütahya İlimiz özelinde hiç şüpheniz olmasın ki bizler yargı camiası olarak büyük ve samimi bir aileyiz. Her türlü sorunumuzu doğru diyalogla ve hakkaniyetli bir şekilde çözmeye gayret etmekteyiz. Bu sebeple yerel işleyişten kaynaklı sorunlarımızın çözümünün Cumhuriyet Başsavcımız, Adalet Komisyonu ve İdare Mahkemesi Başkanlarımız, Hâkim ve Savcılarımız ile Adli personelimiz tarafından önemsendiğini, diyalog yoluyla çözüme kavuştuğunu, bu aile birlikteliği ve duygusu içerisinde hassasiyetle giderilmeye çalışıldığını görmekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek, aynı zamanda yargı camiamıza da bu anlamlı günde teşekkür etmek istiyorum.
Sözlerime son verirken, bu anlamlı günde törenimize katılan tüm konuklarımızı ve meslektaşlarımı saygıyla selamlıyor, içinde bulunduğumuz mübarek günlerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını, nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmayı diliyorum. 05.04.2023

Sevgi ve Saygılarımla…
Av. Arb. Edip İlkay SUNAY
Kütahya Barosu Başkanı

 

 

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular