Adli Tatil Başladı

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesine göre “Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.”

Aynı Kanun’un 103. maddesinde, adli tatilde görülecek dava ve işler sayılmış olup 104. madde uyarınca adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ’nun 331. maddesi ile adli tatil ve adli tatilde görülecek işler düzenlenmiş olup 331/4 uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesinin 3. fıkrasına göre “Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”

Bu durumda; adli tatile tabi olan dava ve işlerde hukuk ve idari yargı dosyalarında sürelerin adli tatilin son günü olan 31 Ağustos tarihinden sonra 1 hafta süre ile ceza dosyalarında 3 gün süre ile uzadığı, adli tatilde görülecek iş ve davalar için ilgili Kanunlarda öngörülen sürelerin aynı şekilde işlemeye devam ettiği hususunu hatırlatırız.

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular