2023-2024 AAÜT Yürürlüğe Girmiştir.

Tarife ‘de Ortalama Yüzde 90 Oranında Artış Sağlanmıştır.

Ceza Yargılamalarında Hükmolunan Beraat ve Katılan Yan Vekâlet Ücretleri CMK Kapsamında Görev Yapan Zorunlu Müdafiler İçin de Uygulanacaktır

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230921-4.htm

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular