20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi münasebetiyle her yıl Kasım ayının 20 nci günü Dünya Çocuk Haklar Günü olarak kutlanmaktadır.
0-18 yaş aralığındaki her insan çocuktur ve her çocuk, bakım veren yetişkininden farklı bir bireydir. Çocuklar, yetişkin bireylerin sahip olduğu tüm haklara sahip olan kişilerdir. Çocuklar, kendi özelliklerinden hareketle tüm insan haklarından ve temel haklardan yararlanırlar. Bu yüzden çocuk haklarının varlığının bilinmesi ve buna uygun olarak hareket edilmesi gerekir.
Çocuk Hakları kavramının teorik gelişimine ve tanınmasına ilişkin dünya üzerinde verilen mücadelelere dair çok şey söylenebilir. Günümüz koşullarında da çocuk haklarının tanınması, korunması ve uygulanmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve politikalar yürütülmesi önem kazanmıştır.
Günümüzde; dünyada ve Ülkemizde çocukların içinde bulunduğu durum hala sorunlarla doludur. Dünyanın pek çok yerinde çocukların en temel hakkı olan yaşam hakkı ihlal edilmekte, çocuklar işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya kalmakta, kötü koşullarda alıkonulmakta ve kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakılıp, hatta ölüm cezasına bile mahkum edilmektedir. Savaşlar ve silahlı çatışmalarda kendileri ve yakınları öldürülmekte, istismar ve işkence gibi korkunç savaş suçlarının mağduru olmaktadır.
Hala herhangi güvencesi olmaksızın işçi olarak emekleri sömürülen, tahsil hayatı elinden alınan, savaşlarda kalkan olarak öne sürülen çocukları görmekteyiz.
Günümüz koşullarında, milyonlarca çocuğun yeterli ve dengeli beslenme hakkından bile mahrum olduğunu söylemek mümkündür.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Haklarına ilişkin yasal düzenlemelere rağmen halen çocuğun üstün yararını tam korunamamaktadır.
Çocukların haklarını korumak ve fiziksel, cinsel, duygusal istismarını önlemek için biz yetişkinler, birlikte hareket etmeli ve multidisipliner yaklaşım ile sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.
Bunun için gerekli olan yol haritasını; aileler, ebeveynler, çocuklar, gençler, öğretmenler, eğitimciler, çocuk ve ergen ruh sağlığı çalışanları, hukukçular, resmi ve özel kurumlar, sivil toplum örgütleri, polis, jandarma… vb birlikte hazırlamalı, bu konuda multidisipliner yaklaşım oluşturmalıdır. Bu doğrultuda çocuğun yüksek yararını gözeten politikalar hazırlanmalı ve acilen uygulanmalıdır.
“Kütahya Barosu Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu” olarak “Dünya Çocuk Hakları Günü” nün bütün çocuklar için güzelliklere ve hak ettikleri gibi çocukça bir yaşama vesile olmasını diliyoruz.

KÜTAHYA BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular