20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Bugün, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilip, tüm dünya çocukları için “Çocuk Hakları günü” olarak kabul edildiği tarih olmakla; sözleşmenin 1. Maddesi “18 yaş altında herkesin çocuk olduğunu kabul eder” ve aynı Sözleşmenin 36. ‘cı maddesinde ise taraf devletler “her hangi bir biçimde çocuğa zarar gelebilecek durumlarda çocuğu koruyacaklarını” taahhüt etmişlerdir.
Ülkemizde ise ilk olarak 5395 sayılı ‘Çocuk Koruma Kanunu 15.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aradan bu kadar uzun süre geçmesine ve bir takım iyileştirici çalışmalar yapılmasına rağmen halen istenen düzeyde çocuğun üstün yararını önceleyen bir çocuk politikasına sahip olmamamız, çocuklarla ilgili yasal düzenlemelerin dağınık halde bulunup, tek bir başlık altında toplanmaması, çocuğun öncelikli yararı temel ilkesi ile de örtüşmemektedir.
Günümüzde gerek dünyada ve gerekse Ülkemizde çocukların içinde bulunduğu durum hala sorunlarla doludur. Dünyanın pek çok yerinde çocuklar işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya kalmakta, kötü koşullarda alıkonulmakta ve kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakılıp, hatta ölüm cezasına bile mahkum edilmektedir. Savaşlar ve silahlı çatışmalarda kendileri ve yakınları öldürülmekte, istismar ve işkence gibi korkunç savaş suçlarında mağdur olmaktadır.
Hala güvencesi olmayan işçi olarak emekleri sömürülen, tahsil hayatı elinden alınan, hatta savaşlarda kalkan olarak öne sürülen, satılan çocukları görmekteyiz.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk koruma kanunumuza rağmen halen çocuğun üstün yararını koruyamadığımız gibi aksine bazı mahkeme kararlarımız ile hayatı çocuklarımız için daha da çekilmez hale getirmekteyiz.
Dünya Çocuk Hakları Günü ‘nün sadece sözde kutlanması çocukların yüksek menfaatlerine hiçbir katkı sağlamayacak ve çocuklar için hiçbir işlev ve anlam taşımayacaktır. Bu nedenle sözleşmede tanınan bu hakların eyleme dönüştürülerek hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu da tamamen biz yetişkinlerin sorumluluğundadır. Biz yetişkinler, gereksinimleri nedeniyle, çocukların çocuk hakları sözleşmesinde belirtilen tüm haklara sahip oldukları bir ülkeyi onlara sunmakla sorumluyuz. Bu sorumluluk bir insani sorumluluk olmakla; bir devlet sorumluluğudur.
BM tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilmesinden bu yana her 20 Kasımda bütün dünyada kutlanan “Dünya Çocuk Hakları Günü” nün bütün çocuklar için güzelliklere ve hak ettikleri gibi çocukça bir yaşama vesile olmasını diliyorum.

Av.Ahmet Atam
Kütahya Baro Başkanı

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular