10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık 1948 tarihinde bir mutabakat ile kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insan haklarının kurumsallaşmasına giden en önemli adımdır

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak ve özgürlüklere sahip olduğunu ifade etmektedir.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Evrensel Bildirgede de açıkça ifade edildiği üzere insan haklarının tanınmasının dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu hatırlatıyor insan hakları ihlallerinin son bulduğu bir dünyada yaşamayı temenni ediyoruz.

“İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez.”

Kütahya Barosu Başkanlığı

Son Eklenen Haberler

Son Eklenen Duyurular